Boosheid.




Modder tot onder mijn oksel,
van al het stampvoeten door het bos.